Toimitusjohtajan tervehdys

Meidän taalerilaisten mielestä omistajuus kuuluu kaikille. Siksi strategiamme keskiössä on omistaja-arvon kasvattaminen muuttamalla pääomat ahkeraksi rahaksi. Käytännössä se tarkoittaa varainhoitoa, jossa asiakkaamme voivat omistaa avullamme, omistaa kanssamme ja voivat omistaa meitä. Tavoitteenamme on tuoda sijoittaminen ja omistaminen yhä laajemmalle asiakaskunnalle. Vuosi 2015 oli Taalerille jälleen tapahtumarikas.

Sijoitusvuosi

Vuosi 2015 alkoi positiivisissa merkeissä. Lähes kaikki riskisijoitukset nousivat tasaisesti huhtikuun puoleen väliin asti. Korkopreemiot kapenivat, euro-alueen osakkeet nousivat muita nopeammin ja pitkät korot valuivat alaspäin. Sijoittajien oli vaikea hävitä rahaa. Tilanne kääntyi kuitenkin päälaelleen huhtikuun puolen välin jälkeen.

Euroalueen viitelainojen korot pomppasivat terävästi ylöspäin kun negatiivisten markkinakorkojen katsottiin olevan kestämättömillä tasoilla. Myyntiaalto ruokki itse itseään ja Saksan valtion 10 vuoden korko nousi parissa kuukaudessa nollan tuntumasta lähes prosenttiin. Korkomarkkinoiden liikkeet aiheuttivat värinää myös muissa sijoitusluokissa ja kurssiheilunta lisääntyi.

Kesän aikana Kiinan osakemarkkinoiden voimakas heilunta, pehmenevä talousdata ja öljyn hinnan terävä lasku nousivat uusiksi markkinateemoiksi. Vuoden loppua kohden tilanne sijoitusmarkkinoiden tilanne hieman rauhoittui, mutta epävarmuus tulevasta säilyi korkealla.

Korkovuosi 2015

Klikkaamalla päivämäärää näet mitä kyseisenä ajankohtana tapahtui.

EKP:n voimakas elvytys laskee sekä yleistä korkotasoa että yrityskohtaisia riskilisiä.
Saksan 10-vuoden korko käy päivänsisäisesti 0,049 prosentissa - korkomarkkinat vuoden huipussaan.
Saksan 10-vuoden korko päivänsisäisesti 1,057 prosenttia - nousua yli yksi prosenttiyksikköä vajaassa kahdessa kuukaudessa.
Öljyn hinta alkaa laskea voimakkaasti ja velkamarkkinoilla riskillisten öljysidonnaisten yhtiöiden tuottovaateet terävästi ylös.
Taalerin Korkeammat Korot -sijoitusrahasto 1v.
EKP pettää markkinoiden odotukset lisäelvytyksestä pahemman kerran - myyntiaalto kautta omaisuusluokkien.
EKP julkaisee pankkistressitestien tulokset. 25 pankkia ei täytä testin kriteerejä. EKP:stä loppuvuonna suurimpien europankkien valvova viranomainen.

Osakevuosi 2015

Klikkaamalla päivämäärää näet mitä kyseisenä ajankohtana tapahtui.

•  MSCI AC World TR Net Eur

•  MSCI AC World TR Net Local

Riskittömissä koroissa nähty myyntiaalto aiheutti värinää myös osakemarkkinoilla, kun vuoden alun suosituimpia positioita purettiin samanaikaisesti.
Kreikka hylkää kansanäänestyksessa euromaiden pelastuspaketin ehdot ja osakemarkkinat notkahtavat maailmanlaajuisesti.
Kreikka taipuu neuvotteluissa Saksan ja muiden euromaiden kanssa ja hyväksyy suurimmaksi osaksi, jopa aiempaa tiukemmat, pelastuspaketin ehdot.
Kiinan kasvupelot nousivat ensimmäistä kertaa pintaan, kun maan keskushallinto päästi yuanin devalvoitumaan ja paikalliset osakemarkkinat romahtivat.
Volkswagenin emissioskandaali aiheuttaa värinää koko globaalissa autoteollisuudessa ja rasittaa osakekurssien kehitystä laajemminkin.
Kiinan koronlasku ja hyvät tulokset yrityksiltä nostivat tunnelmia osakemarkkinoilla - positiiivnen kehtitys jatkui aina joulukuun alkuun asti.
Öljyn hinnan romahdus ja odotukset US keskuspankin koronnostosta rasittavat tunnelmia koko joulukuun ajan. Kuun loppupuolella saatiin pieni hyppy ylöspäin, joka jäi kuitenkin väliaikaiseksi.

Varainhoito-segmentti

Varainhoitotoiminnassa asiakas tekee varainhoitajan kanssa sopimuksen siitä, että päätösvalta asiakkaan rahoitusvälineiden ja muiden varojen sijoittamisesta on annettu kokonaan tai osittain varainhoitajalle. Varainhoitopalveluiden tarjoaminen Suomessa edellyttää asianmukaista toimilupaa toimia esimerkiksi sijoituspalveluyrityksenä, luottolaitoksena tai omaisuudenhoitoon toimiluvan saaneena rahastoyhtiönä.

Taalerin Varainhoito-segmentti koostuu yksityisten ja instituutioasiakkaiden varallisuuden hoidosta sekä erilaisista sijoitustuotteista. Keskeiset Taalerin omat sijoitustuotteet kattavat osake- ja korkorahastot sekä pääomarahastot, jotka sijoittavat muun muassa metsään, kiinteistöihin ja uusiutuvaan energiaan. Pääomarahastot ovat Taalerin erikoisuus. Niiden kautta asiakkaamme voivat sijoittaa suomalaiseen omistajuuteen ja yrittäjyyteen.

Varainhoito
Rahastot

Varainhoito
Pääomarahastot

Rahoitus-segmentti

Taalerin toinen liiketoimintasegmentti on Rahoitus. Taaleri kehittää suorarahoituksesta liiketoimintansa toista kivijalkaa. Siinä perusperiaatteena on, että luototus kulkee suoraan sen antajan ja ottajan välillä ilman, että raha kulkee pankin taseen kautta. Suorarahoituksen markkinat ovat moninaiset. Vertaislainat ovat yksi nopeasti kasvava suorarahoituksen muoto, joskin yritysten suoraan markkinoilta hakemat rahoitusratkaisut muodostavat euromääräisesti huomattavasti suuremman osan.

Rahoitus
Garantia

Rahoitus
Fellow Finance

Suurimmat osakkeenomistajat

Osakesarjojen yhdistämisen jälkeen 29.1.2016.
Sija Nimi Osuus
1 Oy Hermitage Ab 8,83 %
2 Veikko Laine Oy 8,57 %
3 Lombard International Assurance S.A. 6,47 %
4 Elomaa Heikki Juhani 6,36 %
5 Berling Capital Oy 5,91 %
6 Haaparinne Karri Erik 5,3 %
7 Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia 3,2 %
8 Capercaillie Capital Oy 2,36 %
9 Lampinen Petri 1,87 %
10 Swiss Life Luxembourg Sa 1,74 %
11 Mathur Ranjit Juhani C. 1,42 %
12 Lehto Vesa Matti 1,32 %
13 Merenlahti Mikko 1,18 %
14 Kinnunen Arto 1,09 %
15 Kaski Olli 1 %
16 Heinonen Jyrki Antero 0,99 %
17 Ruusunen Sami Juha-Pekka 0,97 %
18 Pekkala Pekka Juhani 0,96 %
19 Hirvonen Tomi Harri Olavi 0,95 %
20 Lang Samu Matias 0,9 %

Tilinpäätös

Konsernin kasvu jatkui voimakkaana operatiivisen liikevaihdon noustua lähes 50 prosenttia vajaaseen 60 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen tulos kolminkertaistui 20 miljoonaan euroon. Lue lisää tilinpäätöksestämme.

Liikevoitto

47,4

m€

Edellisestä vuodesta

+127,5 %

Liikevaihto

58,4

m€

Edellisestä vuodesta

+9 %

Hallinnoitavat varat

3,9

mrd€

Edellisestä vuodesta

+13,3 %

VUODEN LUETUIMMAT kirjoituksetMatkamme jatkuu


Taaleritehdas Oyj muuttui tammikuussa 2016 Taaleri Oyj:ksi. Nimenmuutos heijastui myös tytäryhtiöidemme nimiin, jotka ovat nyt Taaleri Varainhoito Oy, Taaleri Pääomarahastot Oy, Taaleri Rahastoyhtiö Oy ja Taaleri Sijoitus Oy. Tuotteidemme nimet muuttuvat kevään aikana Taaleri-alkuisiksi.
Tässä yhteydessä oli myös oikea aika uudistaa yritysilmeemme ja liikemerkkimme. Ne muuttuivat raikkaan moderneiksi kantaen samalla mukanaan perintöämme. Uudessa liikemerkissä on tyylitelty tehdas ja tuttu, alan käytänteistä erottuva lämmin värimaailma.


Omistajuus kuuluu kaikille


Taalerin ytimessä on yhä omistajuus ja sen edistäminen. Näin luomme yhdessä kasvua, vaurautta ja työtä tänne Suomeen. Toimialaa muokkaavat muun muassa digitalisaatio ja suorarahoitus, jotka tuovat jo pelkästään Suomessa pääomamarkkinoille kymmeniä tuhansia uusia asiakkaita.
”Pääviestimme ja intohimomme on ’Omistajuus kuuluu kaikille’. Kyseessä on yksi yhtiömme suurimpia muutoksia. Muutos rakentuu jo koeteltujen vahvuuksiemme päälle, mutta haluamme hahmottaa sijoitusmarkkinoita ja maailmaa myös aivan uudella tavalla. Toimialaa muokkaavat muun muassa digitalisaatio ja suorarahoitus, jotka tuovat pääomamarkkinoille kymmeniä tuhansia uusia asiakkaita. Haluamme kulkea toimialan kärjessä”, toimitusjohtajamme Juhani Elomaa sanoi brändimuutoksen yhteydessä.


Elämä on rikkaus


Tulemme jatkossakin näkymään ja kuulumaan markkinoilla erilaisena finanssitalona ja kasvuyrityksenä. Taalerin uusi slogan eli brändilupaus on ”Elämä on rikkaus”. Se heijastaa yrityksen perusajatusta sijoittamisen ja omistamisen sekä yrittäjyyden ja vaurauden moninaisuudesta ja laajasta kontaktipinnasta. ”Meidän taalerilaisten mielestä elämä on rikkaus. Siksi se on myös asiakaslupauksemme. Näemme rikkauden käsitteen laajasti. Se on muutakin kuin rahaa. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että meidän kanssamme elämä on yhteinen matka, jota kuljemme asiakkaan kanssa. Teemme kaikkemme asiakkaan varallisuuden turvaamisessa ja kasvattamisessa. Meillä on halua ja kykyä tehdä päätöksiä, jotka palvelevat asiakkaan etua”, markkinointijohtajamme Kati Lehesmaa määrittelee.