Garantia

Garantia

Hankimme vuoden 2015 maaliskuussa omistukseemme Vakuutusosakeyhtiö Garantian. Garantia tarjoaa yritysasiakkailleen lainatakauksia ja kaupallisia takauksia sekä kuluttajille yhteistyökumppaneidensa kautta asuntolainojen täytetakauksia. Standard & Poor’s vahvisti kesäkuussa 2015 yhtiön luottoluokituksen A-.

Vuosi oli Garantiassa suuren muutoksen vuosi. Omistusmuutoksen seurauksena yhtiön organisaatio sekä hallintojärjestelmä uudistettiin, yhtiö siirtyi konsernin kanssa yhteisiin toimitiloihin ja sille laadittiin uusi strategia. Uudessa strategiassa korostuvat aktiivinen asiakkuuksien ja jakelukanavien määrän kasvattaminen sekä yhdessä Taalerin kanssa kehitettävät uudet sijoitustuotteet, joissa asiakkaan riski on rajattu.

Suomen talouden kehitys jatkui vuonna 2015 heikkona ja yritysten tekemät investoinnit jäivät erittäin matalalle tasolle. Tämä heijastui lainatakausten kysyntään, ja yritysten nostamien uusien eläkelainojen määrä jäi alimmilleen sitten vuoden 2005.

Heikosta toimintaympäristöstä huolimatta yhtiön tulos parani sijoitustoiminnan hyvän tuloksen myötä. Kaupallisten takausten kanta kasvoi aktiivisen asiakkuudenhoidon sekä uusasiakashankinnan myötä. Myös asuntolainojen täytetakausten kysyntä piristyi toista vuotta peräkkäin. Garantia aloitti yhteistyön S-Pankin kanssa. Maksetut korvaukset pysyivät alhaisella tasolla. Vuoden 2016 aikana Garantian tavoitteena on tuoda markkinoille uusia takaus- ja jakelukanavaratkaisuja sekä yritysrahoitukseen että sijoitustoimintaan.