Arvo Rein

  Vuosi 2015 oli Arvo Reinille varsin hyvä. Salkku tuotti yli 20 prosenttia ja voitti neljättä vuotta peräkkäin vertailuindeksinsä. Kaksi suurinta sijoitustamme Saksan kiinteistömarkkinoille (Grand City Properties ja Adler Real Estate) toivat erinomaiset tuotot ja edesauttoivat selvästi salkun hyvää kehitystä. Salkun arvostustaso on varsin edullinen yhtiölaatuun peilattuna ja jatkamme luottavaisina vuoteen 2016.

MikroMarkka

  Vuosi 2015 oli MikroMarkalle erinomainen. Salkku tuotti yli 46 prosenttia ja oli paras Suomi-rahasto. Lisäksi rahaston volatiliteetti eli tuoton keskihajonta oli alhaisin ja täten myös riskikorjattu tuotto ylsi selvälle kärkisijalle. Esimerkkeinä onnistumisista vuoden aikana mainittakoon Comptel, Pihlajalinna, Teleste ja Okmetic. Jatkamme aktiivista jalkatyötä yritystutkimuksen merkeissä myös vuonna 2016.

Arvo Markka

  Vuonna 2015 Arvo Markka tuotti lähes 15 prosenttia ja oli pitkälti linjassa vertailuindeksinsä kanssa. Arvosijoittaminen vaatii välillä pitkää pinnaa ja tästä esimerkkinä myimme vihdoin pitkäaikaiset sijoituksemme Finnlinesissa. Arvon purkautumiseen meni aikaa, mutta odotus kannatti. Finnair oli paras sijoituksemme vuoden 2015 aikana, ja se nousi suurimpien sijoitustemme joukkoon osakkeen arvon noin tuplaantuessa vuoden aikana. Salkku on varsin edullinen erityisesti arvosijoittajaa kiinnostavalla hinta/oma pääoma -tunnusluvulla (P/B-luku).

MikroRein

  Aloitimme sijoitustoiminnan vuoden 2015 marraskuussa. Uutta pääomaa on virrannut salkkuun hyvin, ja sijoitustoiminta on käynnistynyt mallikkaasti. Rahasto on ollut vertailuryhmänsä kärkipaikalla voittaen myös vertailuindeksinsä. Olemme varsin tyytyväisiä salkkukoostumukseen ja salkkuyhtiöihimme. Tunnusluvuiltaan salkku on varsin edullinen – erityisesti, kun huomioidaan salkussa olevien yhtiöiden ennakoitu kasvunopeus niin liikevaihdon kuin tuloksen osalta.

Troikka

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuoden voimakkaan nousun jälkeen osakekurssit ja valuutat kääntyivät laskuun. Päämarkkinoistamme Venäjä menestyi parhaiten, Turkki heikoimmin. Pelko Kiinan talouskasvun merkittävästä hidastumisesta, raaka-aineiden hintojen lasku, USA:n rahapolitiikan kiristäminen sekä rahaston kohdemaiden epävarma poliittinen tilanne olivat vuoden suuria teemoja. Heikon kehityksen seurauksena näiden markkinoiden arvostus vajosi poikkeuksellisen alhaiselle tasolle, mikä avaa mahdollisuuksia tuleville vuosille.

Kehittyvät Markkinat

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuoden nousun jälkeen osakekurssit ja valuutat kääntyivät laskuun. Pelko Kiinan talouskasvun merkittävästä hidastumisesta, raaka-aineiden hintojen lasku, USA:n rahapolitiikan kiristäminen, dollarin vahvistuminen sekä monien maiden epävarma poliittinen tilanne olivat vuoden suuria teemoja. Heikon kehityksen seurauksena kehittyvien markkinoiden arvostus vajosi poikkeuksellisen alhaiselle tasolle suhteessa kehittyneisiin markkinoihin, mikä avaa mahdollisuuksia tuleville vuosille.

Dinaari

  Öljyn merkittävä hinnan lasku heijastui negatiivisesti myös rahaston kehitykseen. Levottomuudet alueella lisäsivät epävarmuutta. Pidemmän tähtäimen kasvunäkymät ovat kuitenkin alueella hyvät ja historiallisen alhaiseksi painuneen öljyn hinnan voi odottaa elpyvän jossakin vaiheessa tuotantokustannuksia vastaavalle tasolle.

Lyydian Leijona

  2015 oli vaikea vuosi Turkin osakemarkkinalla, vaikka talouskasvu jatkui vahvana ja vaihtotaseen vaje supistui merkittävästi. Rahasto voitti vertailuindeksin selvästi, mutta tästä huolimatta vuoden tuotto jäi selvästi negatiiviseksi. Sijoittajia hermostutti erityisesti USA:n keskuspankin rahapolitiikan kiristäminen, USA:n dollarin vahvistuminen sekä Turkin ja naapurimaiden epävarma poliittinen tilanne. Hallitsevan AK-puolueen selvä vaalivoitto, halpa öljy, Iranin avautuvan markkinan mahdollisuudet sekä osakkeiden edullinen arvostus antavat odottaa parempaa vuotta 2016.

Arvo Kruunu

  Vuosi 2015 oli Arvo Kruunulle erinomainen. Salkku tuotti vuoden aikana yli 29 prosenttia päihittäen vertailuindeksinsä myös rahaston toisena toimintavuotena. Ruotsin BKT kasvoi vuonna 2015 yli kolmen prosentin vuosivauhtia auttaen etenkin pienten kotimarkkinavetoisten yritysten kasvua. Salkun parhaimpiin sijoituskohteisiin lukeutuivat Biotage, IC Group ja Protector Forsikring. Tunnusluvuiltaan salkku on varsin edullinen ja hyvät talouskasvunäkymät varsinkin Ruotsissa luovat hyvän pohjan menestyksekkäälle sijoitustoiminnalle myös vuonna 2016.

Korkoallokaatio

  Rahaston merkittävimmät onnistumiset vuonna 2015 olivat korkea dollaripaino alkuvuonna sekä kehittyvien valtioiden paikallisen valuutan lainojen välttely. Yksittäisistä lainavalinnoista erityisesti Finnairin hybridilaina tuotti erinomaisesti. Strategian matala korkoriski vähensi rahaston arvon heiluntaa yleisten korkojen korjatessa ylöspäin kevään jälkeen. Myös öljy- ja hyödykesektorin alipainotus kannatti raaka-aineiden hintojen laskiessa.


Korkeammat Korot

  Rahaston merkittävin onnistuminen oli vuonna 2015 energia- ja hyödykesektorien alipaino salkussa. Huolimatta riskilainamarkkinoiden heikosta kehityksestä vuoden toisella puoliskolla rahasto tuotti vuoden aikana 2,5 prosenttia.

Parkki

  Edelleen laskevista korkotasoista huolimatta Parkin tuotto pysyi edelleen erittäin houkuttelevana suhteessa kilpailijoihin. Parkin talletuspankkien pääomatilanne pysyi vahvana ja ongelmaluottojen määrä alhaisena edellisvuosien tapaan.

Allokaatio 25

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta osakemarkkinat nousivat voimakkaasti varsinkin Euroopassa EKP:n valtiolainojen osto-ohjelman (QE) vetämänä. Toisella vuosipuoliskolla osakemarkkinat laskivat ja yrityslainojen riskipreemiot nousivat, kun epävarmuudet Kiinan taloudessa lisääntyivät. Joulukuussa EKP ei lisännyt QE-ohjelmaansa, mikä entisestään lisäsi odotuksia globaalista deflaatiosta ja taantumasta. Rahasto tuotti 2,9 prosenttia, mikä oli hieman alle vertailuindeksin. Tuotot toteutuivat paljolti alkuvuoden aikana sekä dollarin vahvistumisen myötä. Vuoden aikana alipainotimme kehittyvien markkinoiden osakkeita ja velkakirjoja ja ylipainotimme länsimaisia osakkeita sekä riskilainoja. Vuoden lopulla hävisimme vertailuindeksille paljolti eurooppalaisten osakkeiden ja riskilainojen heikon kehityksen johdosta.

Allokaatio 50

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta osakemarkkinat nousivat voimakkaasti varsinkin Euroopassa EKP:n valtiolainojen osto-ohjelman (QE) vetämänä. Toisella vuosipuoliskolla osakemarkkinat laskivat ja yrityslainojen riskipreemiot nousivat, kun epävarmuudet Kiinan taloudessa lisääntyivät. Joulukuussa EKP ei lisännyt QE-ohjelmaansa, mikä entisestään lisäsi odotuksia globaalista deflaatiosta ja taantumasta. Rahasto tuotti viisi prosenttia, mikä oli hieman alle vertailuindeksin. Tuotot toteutuivat paljolti alkuvuoden aikana sekä dollarin vahvistumisen myötä. Vuoden aikana alipainotimme kehittyvien markkinoiden osakkeita ja velkakirjoja ja ylipainotimme länsimaisia osakkeita sekä riskilainoja. Vuoden lopulla hävisimme vertailuindeksille paljolti eurooppalaisten osakkeiden ja riskilainojen heikon kehityksen johdosta.

Allokaatio 100

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta osakemarkkinat nousivat voimakkaasti varsinkin Euroopassa EKP:n valtiolainojen osto-ohjelman (QE) vetämänä. Toisella vuosipuoliskolla osakemarkkinat laskivat ja yrityslainojen riskipreemiot nousivat, kun epävarmuudet Kiinan taloudessa lisääntyivät. Joulukuussa EKP ei lisännyt QE-ohjelmaansa, mikä entisestään lisäsi odotuksia globaalista deflaatiosta ja taantumasta. Rahasto tuotti 5,9 prosenttia vuonna 2015, mikä oli alle vertailuindeksin. Tuotot toteutuivat paljolti alkuvuoden aikana sekä dollarin vahvistumisen myötä. Vuoden aikana alipainotimme voimakkaasti kehittyvien markkinoiden osakkeita ja ylipainotimme länsimaisia osakkeita. Vuoden lopulla hävisimme vertailuindeksille paljolti eurooppalaisten osakkeiden heikon kehityksen johdosta.

Optimi

  Taaleritehdas Optimi tuotti vuoden aikana 4,2 prosenttia. Raaka-aineiden ja öljyn hintojen lasku sekä Kiinaan liittyvät pelot ohjasivat sijoituspäätöksiä vuoden 2015 aikana. Kehittyvät osake- ja korkomarkkinat laahasivat länsimaiden jäljessä. Vaihtoehtoisista sijoitusluokista raaka-aineet olivat paineessa, kun taas listatut kiinteistösijoitukset Euroopassa ylsivät lähes 20 prosentin tuottoon.

Aktiivi

  Vuosi oli kaksijakoinen. Alkuvuodesta osakemarkkinat nousivat voimakkaasti varsinkin Euroopassa EKP:n valtiolainojen osto-ohjelman (QE) vetämänä. Toisella vuosipuoliskolla osakemarkkinat laskivat ja yrityslainojen riskipreemiot nousivat, kun epävarmuudet Kiinan taloudessa lisääntyivät. Joulukuussa EKP ei lisännyt QE ohjelmaansa, mikä entisestään lisäsi odotuksia globaalista deflaatiosta ja taantumasta. Taaleri Aktiivi –rahasto tuotti 7,1 prosenttia vuonna 2015, mikä oli yli vertailuindeksin. Tuotot toteutuivat paljolti alkuvuoden aikana sekä dollarin vahvistumisen myötä. Vuoden aikana alipainotimme kehittyvien markkinoiden osakkeita ja ylipainotimme länsimaisia osakkeita sekä riskilainoja. Varsinkin euroalueen pienet yhtiöt tuottivat hyvin vuoden aikana. Vuoden lopulla Aktiivin kehitys oli heikkoa paljolti eurooppalaisten osakkeiden ja riskilainojen heikon kehityksen johdosta.