Omistajuus kuuluu kaikille


Meidän taalerilaisten mielestä omistajuus kuuluu kaikille. Siksi strategiamme keskiössä on omistaja-arvon kasvattaminen muuttamalla pääomat ahkeraksi rahaksi. Käytännössä se tarkoittaa varainhoitoa, jossa asiakkaamme voivat omistaa avullamme, omistaa kanssamme ja voivat omistaa meitä. Tavoitteenamme on tuoda sijoittaminen ja omistaminen yhä laajemmalle asiakaskunnalle.

Vuosi 2015 oli Taalerille jälleen tapahtumarikas. Organisoimme liiketoimintamme kahteen liiketoimintasegmenttiin: Varainhoito ja Rahoitus. Ainutlaatuisella sijoitusvaihtoehtojen tarjonnalla autamme varainhoidon asiakkaitamme turvaamaan omistuksensa sekä vaurastumaan. Taalerin erikoisuutena ovat pääomarahastot, joiden kautta asiakkaamme voivat sijoittaa suomalaiseen omistajuuteen ja yrittäjyyteen.

Rahoitus-segmentin ytimeksi hankimme viime vuonna rahoituksen takauksiin erikoistuneen Vakuutusyhtiö Garantian. Uudistimme Garantian toimintaa, ja yhtiölle nimitettiin uusi hallitus ja toimitusjohtaja. Garantia avaa Taalerille merkittävästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia tuomalla ryhmäämme erityisosaamista yritysten analysointiin ja riskienhallintaan. Taaleri järjesti maaliskuussa onnistuneen osakeannin, jolla rahoitettiin osa Garantian hankinnasta. Yrityskauppamme jälkeen Standard&Poors vahvisti Garantian entisen luottoluokituksen A-.

Järjestelimme toukokuussa rahoitusyhtiö Lainaamon toimintaa fuusioimalla sen vertaislainoihin erikoistuneeseen Fellow Financeen, joka on toinen Rahoitus-segmentin tukijaloista. Samalla Taalerista tuli Fellow Financen vähemmistöosakas.

Lanseerasimme useita uusia rahastoja ja kanssasijoittamisen kohteita, kuten kiinteistökehitys- ja tonttirahastot sekä pääomasijoitushanke Rauman telakkaan. Myimme puolestamme metsää omistavan Finsilvan osakkeistamme puolet, mikä vaikutti keskeisesti omavaraisuutemme vahvistumiseen 25 prosentista 45 prosenttiin. Onnistuneet irtautumiset useammasta pääomarahastosta osoittavat, että olemme pystyneet tuottamaan asiakkaidemme sijoituksille lisäarvoa.

Taalerin kasvu jatkui viime vuonna voimakkaana operatiivisen liikevaihdon noustua lähes 50 prosenttia vajaaseen 60 miljoonaan euroon. Vertailukelpoinen tulos kolminkertaistui 20 miljoonaan euroon. Sisäisten prosessien tehostaminen on jatkuvaa.

Taalerin osakkeen kehitys on ollut varsin positiivinen vuoden 2015 aikana. Kurssi nousi 32 prosenttia. Myös osakkeenomistajien määrä on jatkanut kasvuaan ja Taalerilla oli vuoden vaihteessa noin 1 900 osakkeenomistajaa. Yhtiö valittiinkin uusien pörssilistautujien toiseksi parhaaksi yritykseksi Euroopassa FESE:n järjestämässä Small and Mid Cap -kilpailussa.

Olemme lähteneet tähän vuoteen toteuttaen kasvuyrityksen strategiaa. Tavoitteenamme on asiakasmäärän voimakas kasvattaminen. Tämä tarkoittaa uusia asiakassegmenttejä, joiden palvelemisessa hyödynnämme nopeasti kehittyvää ja monipuolista digitaalista teknologiaa. Olemme avanneet helmikuussa Taaleri Kauppa -verkkopalvelun uudenlaisille sijoitustuotteille ja uudelle asiakaskunnalle.

Toisena tavoitteenamme on kasvattaa varainhoidon rinnalle vahva rahoituksen segmentti. Hyödynnämme siinä Garantian erityisosaamista muun muassa velkarahoituksen alueella. Kolmas tavoitteemme yhtiön vaiheittainen kansainvälistyminen, tapahtuu lisäämällä investointeja kansainvälisen asiakaskunnan palvelemiseen.

Haluan tässä yhteydessä kiittää asiakkaitamme, osakkeenomistajiamme ja henkilökuntaamme viime vuodesta. Menestystä käynnissä olevaan vuoteen!


toimitusjohtaja
Taaleri Oyj